SUOJAA IDEASI

Teollisoikeuksien suojaamiseen liittyviä tehtäviä Suomessa ja ulkomailla yli 40 vuoden kokemuksella ja vahvalla ammattitaidolla.

Hyödyllisiä linkkejä


Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä linkkejä. Linkkien avulla on löydettävissä näitä sivujamme kattavammin tietoa niin teollisoikeuksista kuin patenttijulkaisuista ja keksintöalasta.

Patentti- ja rekisterihallitus Suomalainen ja kansainvälinen tutkiva viranomainen. Sivuilla olennaista tietoa teollisoikeuksista.

esp@cenet Kansainvälinen julkaisutietokanta, jonka kautta voi tutkia useiden maiden patenttijulkaisuja ja tehdä uutuustutkimuksia sekä muita hakuja.

PatInfo Rekisteritietoja suomalaisista patenteista ja hyödyllisyysmalleista.

KEKE ry Suomen Keksijäin Keskusliitto.

Keksintösäätiö Keksintöjen tukemista ja rahoitusta.

TEKES Teknologian kehittämiskeskus, tutkimus- ja tuotekehitysprosessien rahoitusta ja asiantuntijapalveluita.